Budsjettforhandlingene er inne i en kritisk fase, og Frps leder Siv Jensen kunne mandag opplyse om en fastlåst situasjon i forhandlingene mellom Frp og regjeringspartiene. Dnmf har i budsjettarbeidet vært svært kritiske til regjeringens foreslåtte kutt i nettolønnsordningen, og er derfor både positive og forventningsfulle etter at Frp i sitt alternative budsjett gikk inn for å bevare og styrke ordningen.

- En svekket nettolønnsordning vil bidra til å svekke maritim næring. I en tid der næringen er avhengig av tiltak som styrker aktiviteten er det ufattelig at regjeringen har foreslått å kutte i ordningen. Nå må FrP stå opp for maritim næring, og sørge for at nettolønnsordningen styrkes, ikke svekkes, sier administrerende direktør i Dnmf, Hege-Merethe Bengtsson.

Jensen ville i dag ikke gi noen garantier for at Frp og regjeringspartiene kommer til en enighet, men sier de forventer at regjeringen kommer tilbake med et forslag som inneholder flere gjennomslag for Frps politikk. Med bakgrunn i Frps alternative budsjett, og partiets tilbakemeldinger den siste måneden har Dnmf klare forventninger til et av disse gjennomslagene må være nettolønnsordningen.

- Vi forventer at Frp er like tydelige i forhandlingene som de har vært i media og i sitt alternative budsjett, og krever gjennomslag for å bevare og styrke nettolønnsordningen. Dette er et gjennomslag vi er helt avhengig av i en svært krevende tid for næringen, og Frp sitter nå med nøkkelen, avslutter Bengtsson.