– Det er enormt behov for å få anerkjent sjøfolks kompetanse formelt, sa han, og påpekte at man om bord har vakt- og sikkerhetsfunksjon i et 24/7-samfunn og at man opererer høyteknologiske skip.

Den kampen som har pågått i mange år handler aller mest om minimumsbemanningen om bord. Sjøfolk blir i stor grad behandlet som ikke-folk, og da får man heller ikke jaget etter yrket.

– Det å operere skip manuelt er grunnlaget for å beherske høyteknologien, sa han, og vi må lære oss å kommunisere multifunksjonelt, med andre disipliner.

Malterud mente også at dette er et av verdens mest interessante yrker, men at man i Norge sitter for mye på sin egen tue, med skille mellom lærlinger, kadetter, sjøfolk og landansatte.

– Se for eksempel til Singapore. Der samarbeider man i langt større grad på tvers av utdanningsnivå, stillinger om bord og maritim videreutdanning, sa Malterud.

Ingrid Schjølberg, professoer, NTNU, mente det ville være stort behov for sjøfolk også i framtiden. I dag er det langt flere kvinner som velger teknologiske fag, enn for noen år siden.

– Det vil være mennesker om bord på autonome skip, i tillegg til behov ved kommandosentraler.

– Kommandosentraler på land vil være veldig attraktivt for kompetente sjøfolk med familie og barn, repliserte Malterud.

– Det er viktig å se på maritim næring i et større perspektiv. Undersøkelser foretatt av EU sier det samme som her hjemme. Behovet for sjøfolk er stort, sa Odd Rune Malterud.

Christoffer Bøhmer, seniorrådgiver DNV og Geir Sekkesæter, administrerende direktør OSM Maritime Group, ga klart uttrykk for det samme.

– Vi i DNV ønsker sjøfolk med erfaring fa sjøen, sa Bøhmer.

– Det er vanskelig å opprettholde operasjonell kompetanse i landorganisasjonen, sukket Sekkesæter.

Rådgiver Jon Andersen Røse var like klar i et av innledningsforedragene:

– Operasjonell erfaring fra sjø pluss IKT- og digitalkompetanse er det det vanskeligste og viktigste å få tak i. Våre undersøkelser viser også økt behov for lærlinger og kadetter. 50 prosent av våre medlemsbedrifter svarer dessuten at det er økt behov for både etter- og videre-utdanning i de enkelte rederier.

Les mer fra Arendalsuka her