I tillegg til Dnmf, deltok NSOF, NSF, rederiforbundet, Norsk industri og Kystrederiene.

Dnmf tok i møtet til orde for å prioritere å holde skoler åpne, både fagskoler, høgskoler og universiteter, for å sikre utdanningsløpet, inklusivt praksi og eksamen.

Det ble også påpekt karantene. og isolasjonssituasjonen, der Dnmf krever at både nasjonale og internasjonale hjemler følges, og at rederier ikke alene kan pålegge sine ansatte dette.

Dnmf tok også opp at det er viktig å sikre definisjonen av samfunnskritisk personell, hvordan mannskapsskifte skal kunne skje, både nasjonalt og internasjonalt. Andre saker som også ble påoekt er retten til landlov og tilgangen til helsehjelp.

Se høringsbrevet i menyen