Det norske maskinistforbund ved administrerende direktør Hege-Merethe Bengtsson og samfunnskontakt og politisk rådgiver Bjørn Thorvaldsen møtte 19.04 Stortingsrepresentant Olve Grotle fra Høyre og politisk rådgiver Marius Malmer. 

Grotle som er inne i sin første periode som stortingsrepresentant etter blant annet å ha vært ordfører i Førde kommune, sitter i næringskomiteen på Stortinget.  
Dnmf tok opp flere aktuelle saker. 
Flere aktuelle saker ble diskutert og orientert om blant annet; samfunnssikkerhet og beredskap, nettolønnsordningen og satsingen på maritim kompetanse.