- Så mange som 200 skip kan ligge i bøyene ved utgangen av 2020, sa Harald Solberg, da rederne hadde kommet med sine dystre spådommer for opplagssituasjonen for skip i 2020, skriver Skipsrevyen.  Året er ennå ikke slutt, men de dystreste spådommene har så langt heldigvis ikke slått til.

Les hele artikkelen i Skipsrevyen

-Tallene vitner om en kritisk tid for næringen, og et behov for handling, sier adm. dir. Hege-Merethe Bengtsson i Dnmf til Skipsrevyen. Det er en reell fare for tap av arbeidsplasser, som igjen vil medføre et tap av kompetanse som er helt kritisk for nasjonen i arbeidet med grønn omstilling, teknologiskifte og Norges arbeid med å nå bærekraftsmålene.

-Det er positivt at opplagstallene ikke er like dårlige som forventet, sier Bengtsson. Når det er sagt er situasjonen fortsatt svært alvorlig, noe tallene viser. Det foreligger en krise offshore, uavhengig av koronasituasjonen, og politikerne må komme på banen for å sikre aktiviteten på norsk sokkel og ivareta arbeidsplassene.