Etter lengre tids forhandlinger kunne regjeringspartiene og FrP i dag presentere en enighet om statsbudsjettet for 2021. Dnmf har vært svært kritiske til regjeringens foreslåtte kutt i tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk, populært kalt nettolønnsordningen. Det var derfor med stor lettelse vi i dag mottok nyheten om at FrP hadde sikret gjennomslag for å reversere kuttet, og isteden styrke ordningen med 600 millioner kroner ekstra. 

-Dette er et viktig gjennomslag for maritim næring. Enigheten sørger for svært viktige midler til næringen en vanskelig tid. Dnmf er glad FrP har lyttet til næringen og stått på kravene i det som har vært en krevende forhandling, sier Hege-Merethe Bengtsson, administrerende direktør i Det norske maskinistforbund.

Regjeringen foreslo i sitt opprinnelige forslag til statsbudsjett å innføre et tak innen samtlige segmenter i ordningen på 200 000 kroner, samt å avvikle tilskuddsmodellen for lasteskip i utenriksfart i NIS, kun tre år etter at ordningen ble innført. Dnmf har i budsjettarbeidet vært svært kritiske til regjeringens forslag, og fryktet at et eventuelt kutt vil få store konsekvenser for den videre sysselsettingen av norske sjøfolk.

-Vi har vært tydelige på at nettolønnsordningen må styrkes, ikke svekkes. Ordningen er viktig for å bevare den unike kompetansen norske sjøfolk besitter. En samlet maritim næring har stått bak ordningen, og det er gledelig at FrP og regjeringspartiene nå er enige om at vi skal jobbe videre med en sterk ordning også i 2021, sier Bengtsson.