Dnmf synes det er gledelig at det ikke kommer reduksjoner i viktige satsingsområder for våre medlemmer. Allikevel må vi minne om at vi venter på at lovnader i regjeringsplattformen skal innfris

Enigheten inneholder dessverre ikke noen styrking av nettolønnsordningen denne gangen.

Dnmf mener at en konkurransedyktig nettolønnsordning sammen med regulering av norske lønns og arbeidsvilkår er avgjørende for at sjøfolk har tilgangen til arbeidsmarkedet i norsk maritim næring. Dessverre følger ikke regjeringen og SV opp dette i revidert nasjonalbudsjett.