Redningsdykker-debatten 

Hege-Merethe Bengtsson svarer Tromsøs SV-politiker Gunhild Johansen i saken om redningsdykkertjenesten. Hun varsler at forbundet har tatt saken videre nasjonalt.

Jarl Henning Nilsen

Tora Lind Berg 90 85 37 14

Hege-Merethe Bengtsson satte kaffen i halsen da hun sist uke leste Gunhild Johansens uttalelser om Det norske maskinistforbunds rapport i iTromsø. Bengtsson er administrerende direktør i Det norsk maskinistforbund, som organiserer brannmannskapet i Tromsøs brannvesen.

Rapporten, som advokatfirmaet Kvale utarbeidet på oppdrag fra maskinistforbundet, stilte spørsmål ved om Tromsø kommunestyres vedtak om å legge ned redningsdykkertjenesten var lovlig.

Johansen uttalte at rapportens funn får stå på maskinistforbundets regning, og at hun noterte seg at fagforeningen «ikke var gått videre med rapporten».

Eget møte om saken

Bengtsson sier at rapporten tvert imot ble lagt fram for ordfører Gunnar Wilhelmsen og SV-politiker Gunhild Johansen i et eget møte dagen etter den ble publisert.

– Rapporten sier at det fremgår klart av regelverket at bemanning og beredskapstjenester skal følge av resultatet av en risikoanalyse. I møtet anerkjente de to at det ikke var blitt gjort en egen risiko- og sårbarhetsanalyse for vedtaket, noe vi ba innstendig om at måtte gjøres, sier fagforeningstoppen.

Kommunestyret hadde fått en ROS-analyse utarbeidet av brannvesenet i forkant av budsjettvedtaket. Den abefalte å videreføre dykkertjenesten.

– Det at kommunestyret går mot den gjeldende ROS-analysen er uforståelig, sier Bengtsson.

Bengtsson stiller seg utforstående til at forbundet har forhold seg passiv i kjølvannet av rapporten. Hun opplyser at tillitsvalgte og maskinistforbundets representant i styret i Tromsø brann og redning tvert imot har bedt om at Kvales rapport blir lagt frem, og bedt om at risikoanalyse gjennomføres.

– Vasker sine hender

Bengtsson reagerer sterkt på Johansens uttalelser til iTromsø. Hun mener Johansen skyver fra seg ansvaret.

– Det er ansvaret til Tromsø kommune å ha en riktig beredskap. Johansen vasker sine hender når hun sender ballen tilbake til oss. Dette er rett og slett en arbeidsgiver som ikke ønsker å vite om dette er forsvarlig overfor egne arbeidstakere. Jeg har ikke ord. Johansen er rett og slett nødt til å gjøre jobben sin. Vi har vært så redelig at vi har gått rett til henne og det politiske flertallet, og ikke til alle andre. Spørsmålet mitt til Gunhild Johansen er: Hva har du gjort, sier Bengtsson.

Gunhild Johansen har bekreftet til iTromsø at rapporten ikke tatt videre av henne eller ordføreren, og er derfor ikke lagt fram for kommunestyret.

Unik fremgangsmåte

Det er sterke ord fra en fagforeningstopp mot rødgrønne politikere. Bengtsson mener politikerne har stilt brannmannskapet i en uholdbar situasjon.

– Det å stille arbeidstakere i en slik situasjon der man ikke er i stand til å redde liv dersom ulykken er ute … Det er ikke greit av Tromsø kommune som arbeidsgiver. Vi hadde forventet mer av SV og Ap. Jeg er fryktelig skuffet, sier hun.

Oppgitt over Tromsø

Bengtsson, som selv er oppvokst i Tromsø, sier at maskinistforbundets engasjement i saken ikke bare handler om å beskytte interessene til «sine egne», som er de ansatte i brannvesenet. Hun sier konsekvensene strekker seg lenger enn brannvesenets ansatte og kommunens innbyggere.

– Konsekvensen av vedtaket er av en slik art at vi ikke alene kan bare se til våre medlemmer. Vi har bred støtte om vår bekymring. Det kommer blant annet fra Hurtigruten, men også Kystrederiene, Maritimt forum og NHO sjøfart, som har alle ferger og hurtigbåter. Vi krever redningsdykkertjeneste i Tromsø, og at det gjennomføres en risikoanalyse, sier hun.

Fagforeningstoppen mener at den varslede utviklingen i industri og næringsliv fremover, taler for en bred analyse av beredskapsbehovet i Tromsø og regionen. Hun er oppgitt over at politikerne i Tromsø kommune, som jobber hardt for å tiltrekke seg ny industri og næringsliv, samtidig skyter seg selv i foten ved å legge ned en beredskap som er særdeles viktig for maritime næringer.

– Skal vi få til det grønne skiftet i maritim næring, så må beredskapen rundt den maritime næringen bygges opp for å sikre arbeidspartene involvert i dette. Det er viktig for oss i forbindelse med de nye energiformene i sektoren, med elferger, hydrogen og så videre. Dette er jo alternativ med høy eksplosjonsfare. Det kan for eksempel ta flere døgn å slukke en elektrisk brann. Det er helt avgjørende at vi har støtte fra land gjennom brann og redning inklusive redningsdykkertjenester, sier Bengtsson.

Har tatt saken til Aps ledelse

Fagforeningen har tatt saken opp til topps i regjeringsapparatet:

– Dette er tatt opp med Espen Barth Eide da han besøkte styret i Maritimt Forum, i forbundets møte med næringsministeren, og mange flere steder. Forbundet har også bedt om møte med Direktoratet for samfunnssikkerhet og -beredskap, og justis- og beredskapsdepartementet i anledning saken, sier Bengtsson.

På ett punkt er maskinistforbundet på linje med de rødgrønne i Tromsø: De mener også at staten bør inn å finansiere tjenesten, i alle fall delvis. Forbundet viser til at dette gjøres på andre områder innen brann og redning, blant annet på RITS, redningsinnsats til sjøs.

Publisert: onsdag 10. august 2022 kl. 18:52Sist oppdatert: 4 minutter siden