MARKOM II er viktigste nasjonale prosjekt for å heve kvaliteten på norsk maritim profesjonsutdanning. Ny og oppdatert kunnskap og forskning er avgjørende for at Norge fortsetter som en verdensledende havnasjon – og sikrer velstand og vekst i norsk økonomi. 

Torsdag 24. februar ble første styremøte avholdt. Administrerende direktør i Dnmf Hege-Merethe Bengtsson er en av to representanter i styret til MARKOM II som møter fra den maritime næringen.