Godsalliansen har levert en rapport om bærekraftig godshåndtering. Rapporten ble gjennomgått med samferdselskomitémedlemmene til Arbeiderpartiet og Senterpartiet tirsdag 13. juni på stortinget. 

Samfunnskontakt Bjørn Thorvaldsen var tilstede og fokuserte i sitt innlegg hvor viktig stabile rammevilkår er for maritim næring og hvilke muligheter sjøen er for en miljøvennlig godstransport.