Denne høsten har Godsalliansen en serie med møter med ulike
samferdselsfraksjoner på Stortinget. 

Onsdag 1. desember var det møte med Frp. Samfunnskontakt og politisk rådgiver Bjørn Thorvaldsen møtte på Dnmfs vegne. 

I møtet tok Frp villig imot innspill for hvordan fremtidens godsløsninger kan og bør være med tanke på de fremtidig store godsvolum. 

I Frps alternative budsjett, som opposisjonsparti, har de mye godt for godsoverføring. Blant annet 1,1 mrd til vedlikeholdsetterslepet i jernbanen, 20 mill til godspakke i jernbanen, 310 mill til havne- og farledsprosjekter og mange enkeltprosjekter for havner og terminaler.

Godsalliansen