Møtet med fiskeri- og havminister Myrseth var et kontaktmøte der partene hadde mulighet til å ta opp viktige spørsmål.

Dette var et godt møte med statsråd Myrseth, sier Begntsson.

Temaene som Unio og Dnmf tok opp var blant annet norske lønns- og arbeidsvilkår, nettolønnsordningen, rettferdig omstilling samfunnsikkehet og beredskap.

Politikk