Flere av foredragsholderne holdt frem en konkurransekraftig nettolønnsordning som avgjørende for å lykkes med omstilling, innovasjon og å bygge hele den maritime klyngen i Norge.

- En konkurransekraftig nettolønnsordning er ikke kun avgjørende for norske rederiers konkurransekraft, men også for at norske arbeidstakere skal kunne konkurrere om arbeidsplassene til sjøs, sier administrerende direktør i Dnmf, Hege-Merethe Bengtsson, og legger til at løsningen er helt avgjørende, men ikke tilstrekkelig. 

- En konkurransekraftig nettolønnsordning sammen med regulering av norske lønns- og arbeidsvilkår på norsk sokkel og i norske farvann er avgjørende. Alene er de ikke tilstrekkelig, sier Bengtsson.

Budskapet var tydelig fra talerne til statssekretær Vidar Ulriksen (Ap), statssekretær for fiskeri- og havbruksministeren.