Fredag 4. juni møter administrerende direktør i Dnmf Hege-Marie Bengtsson som Unio’s representant i gruppen. 

Denne gang vil man blant annet gå igjennom refleksjoner og diskutere forrige møtes tema som var grønn skipsfart. 

Strategigruppen skal utarbeide forslag til en helhetlig, samlet og godt forankret strategi for forskning, utvikling og innovasjon for maritim næring.

Les mer om Maritim 21 her