Det ble avholdt møte mellom Senterpartiet ved Geir Pollestad, leder i Næringskomiteen,og Dnmf ved administrerende direktør Hege Bengtsson og samfunnskontakt og politisk rådgiver, Jørgen Ringen Andersen.

T
ema for møtet var samfunnssikkerhet og beredskap i et større bilde, erfaringer, utfordringer og løsninger.

Dnmf opplevde møtet som godt og konstruktivt.