I en pressemelding fra regjeringen forteller fiskeri- og havminister, Bjørnar Skjæran, at arbeidet med å lage et lovutkast for få på plass norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel  har startet.

Dnmf ønsker å gratulerer statsråd Skjæran, som er klar på at han ønsker å få på plass lovforslaget raskt.

Vi ser fram til at vår mangeårige kamp finner sin løsning. 

Vi i Dnmf ser frem til god dialog med alle berørte parter.