Administrerende direktør Hege-Merethe Bengtsson var torsdag 14.10 med på styremøte i Maritimt Forum. 

Agendaen for møte var den avtroppende regjerings forsalg til statsbudsjett og den mye omtalte regjeringsplattformen til den nye regjeringen. 

Avtroppende Stortingsrepresentant, tidligere Stortingspresident og minister Dag Terje Andersen (AP) holdt innlegg for styret og ga sine vurderinger av både statsbudsjettet, det nye Stortinget og regjeringserklæringen.