Torsdag 27. mai ble det avhold styremøte for Maritimt Forum. Administrerende direktør Hege-Marie Bengtsson representerte Dnmf. 

Utenom oppsatt agenda, var det også et innlegg der fra TV2s politiske kommentator, Aslak Eriksrud, som ga sin analyse av det politiske omgivelsesbilde, noe som nå er svært spennende med tanke på valgkamp og kommende Stortingsvalg.

Det ble også presentert ulike politiske saker som Maritimt-Forum jobber med, og da spesielt var det nærliggende å ta opp arbeidet med revidert nasjonalbudsjett hvor Maritimt Forum har levert innspill spesielt innenfor nettolønnsordningen.

Dnmf har også levert innspill til både Unio og myndigheter til revidert nasjonalbudsjett.

Maritimt Forum er en interesseorganisasjon som samler hele den norske maritime næringen. Les mer her