Administrerende direktør i Det norske maskinistforbund Hege-Merethe Bengtsson holdt innlegg for politikerne hvor hun tok opp flere utfordringer for den maritime næringen. 

I innlegget var Bengtsson opptatt av norsk maritim kompetanse er navet i maritim næring. Hun tok opp både viktigheten av maritim utdanning og etterutdanning. Med stor vekt på det teknologiskiftet vi skal igjennom. Bengtsson var opptatt å få frem at ting henger sammen, og tok blant opp nettolønnsordningen og norske lønns-og arbeidsvilkår- og hvordan dette henger sammen. 

Noe annet som også henger sammen er det maritime regelverket. Både skipsarbeidsloven og skipssikkerhetsloven må stå fjellstøtt i fremtiden sa Bengtsson.

Kjøreplanen for møtet var som følger: 

10:00                  Velkommen: Den norske maritime klyngen - Styreleder i Maritimt Forum sentralt, Even Aas 

10:10                  Norske sjøfolk: Den operative kompetansen avgjørende for klyngen - Adm. dir. Hege Merethe Bengtsson, Det norske maskinistforbund (DNMF)

10:20                  Norsk skipsfart: Grønn og verdensledende- Adm.dir. Harald Solberg, Norges Rederiforbund

10:30                  Color Line: Sandefjord-Strømstad på lavutslipp; stabile rammevilkår avgjørende for å lykkes - Konserndirektør Erik Brynhildsbakken

10:40                  Maritim høyere utdanning i Vestfold, og MARKOM-samarbeidet - Rektor Petter Aasen, Universitet i Sørøst-Norge

10:50                  Maritimt næringsliv i Oslofjordregionen - Daglig leder Tom O. Kleppestø, Maritimt Forum Oslofjorden

11:55                  Kongsberg Gruppen: En motor for teknologiutvikling i Vestfold og Norge - Martin Fjeld, Kongsberg Gruppen

11:05                  Omvisning: Kongsberg Maritime Subsea

11:30                   Avslutning