Fra 2016-2021 steg antall ulykker med næringsfartøy med 40 prosent. Menneskelige faktorer blir rapportert som direkte årsak i 55 prosent av ulykkene. Sammenlignet med andre næringer, har sjøfart og fiskeri den høyeste frekvensen av dødsfall. 

Dnmf har gitt innspill til undersøkelsen og i denne forbindelse hadde Dnmf et møte med Sjøfartsdirektoratet om resultatene og fremtidige tiltak. Blant annet gjennom samarbeid, sikker kommunikasjon og riktig praktisering av det maritime «0-visjonsregelverket» kan risikoen for ulykker reduseres. 

Fra Sjøfartsdirektoratet møtte sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide, avdelingsdirektør Håvard Gåseidnes og avdelingsdirektør Alf Tore Sørheim. Fra Dnmf møtte administrerende direktør Hege-Merethe Bengtsson, fagsjef og assisterende direktør Odd Rune Malterud og samfunnskontakt og politisk rådgiver Bjørn Thorvaldsen. 

Les mer om Riksrevisjonens rapport her