Dnmf, ved administrerende direktør Hege-Merethe Bengtsson, har sammen med de andre lederne i sjøforbundene og Rederiforbundet deltatt i møte med statssekretær i Nærings og fiskeridepartementet Lars Andreas Lunde (H) og statssekretær i Arbeids og Sosialdepartementet Vegard Einan (H) vedrørende oppfølgingen av stortingsvedtak om vernebestemmelser og arbeidsmiljøloven (Aml) om bord på flerbruksskip på norsk sokkel. Det ble i møtet blant annet gitt en gjennomgang av juridiske vernebestemmelser på flerbruksskip