Administrerende direktør i Dnmf Hege-Merethe Bengtsson, og Lasse Westby, leder av brannforum, og forbundsstyremedlem, møtte i dag ordfører i Tromsø, Gunnar Vilhelmsen (Ap). Bakgrunnen for møtet er at Tromsø kommune i desember 2021 vedtok økonomiske kutt som medførte at beredskapen i Tromsø brann og redning redusere, i tillegg til at redningsdykkerberedskapen ble vedtatt lagt ned.

Den reduserte samfunnssikkerheten og beredskapen fra en kommune, som har oppdrag med sjøberging, bekymrer Det norske maskinistforbund. Dnmf har fått støtte i denne saken fra blant annet Kystrederiene, NHO Sjøfart, Maritimt Forum, Maritimt Forum Nord og Hurtigruten Expedition.

Vi opplever at dette kan få konsekvenser for samfunnssikkerheten og beredskapen i nord , og våre seilende medlemmer.

Advokatfirmaet Kvale har på opdrag fra Dnmf utarbeidet en utredning, som viser til manglende rosanalyse, manglende risikoanalyse, og at vedtaket i Tromsø kommune utelukkende bygger på økonomiske vurderinger i kommunen.

Dette er sterkt beklagelig for samfunnet, medlemmene i maritim næring, og særlig for våre medlemmer i Tromsø brann og redning, som arbeider under forhold der sikkerhet og risikovurderinger er avgjørende for eget og andres liv, helse og sikkerhet.

Dykkertjenesten må komme tilbake, og bemanningen må fylle kravene i regelverket som fremkommer i risikoanalysen, som for tiden ikke foreligger med konklusjon i tråd med kommunens vedtak.