Årets første styremøte i Maritimt Forum ble holdt onsdag 9. februar, både fysisk og digitalt.  

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide var gjest i møtet. Han deltok sammen med statssekretær Vidar Ulriksen i nærings-og fiskeridepartementet (NFD). Barth Eide og Ulriksen kommer for å drøfte muligheten for et maritimt klimapartnerskap, der Maritimt Forum kan få en rolle som partner og koordinator. 

Administrerende direktør i Dnmf, Hege-Merethe Bengtsson holdt innlegg om HMS i forbindelse med de nye energiformene og det grønne skiftet i næringen, med blant annet nye energiformer gir nye utfordringer både hva gjelder helse, miljø og sikkerhet også for arbeidstakeren. Hun understreket også at brann-og redning må bygges ut langs kysten. Bengtsson høstet støtte fra ulike aktører i Maritimt Forum.