Transportplanen trekker frem sjøtransporten som en effektiv og sikker transportform. Sjøtransport har lave klimagassutslipp, og er svært energieffektiv. Det er derfor positivt at regjeringen vil fortsette arbeidet med godsoverføring fra vei til sjø. Dnmf mener arbeidet med overføring av gods- og passasjerer til sjøen er et viktig tiltak som bør prioriteres ytterligere i den kommende perioden.

-Overføring av gods- og passasjerer fra vei til sjø er kostnadseffektivt, sikkert og bidrar til kutt i utslipp. Det er en vinn-vinn for myndighetene. Dnmf forventer at NTP følges opp med konkrete midler og prosjekter som sikrer at denne godsoverføringen intensiveres betraktelig i årene som kommer, sier administrerende direktør Hege-Merethe Bengtsson.

Regjeringen presenterer også ambisjoner for et kostnadseffektivt ferjetilbud. I tillegg har regjeringen varslet innføringen av lav- og nullutslippskriterier i nye anbud for ferjer og hurtigbåter. Det vil i stor grad være kommunene og fylkeskommunene som får ansvaret for å sette i verk denne politikken gjennom sine anskaffelser. Dnmf forventer at disse anbudene stiller tydelige krav til sikkerhet, samtidig som de bidrar til forutsigbarhet og langsiktighet både for sjøfolkene og for rederiene som opererer tjenestene.

-Kostnadseffektivitet og utslippskutt er fine ambisjoner, men i bunn og grunn handler det om å levere en trygg og god tjeneste langs hele norskekysten. Dnmf forventer at regjeringen legger til rette for et anbudsregime som bidrar til forutsigbarhet for sjøfolkene, og som har sikkerhet i sentrum, sier Bengtsson.

Regjeringen har en ambisjon om å halvere utslippene fra innenriks sjøfart og fiske innen 2030, sammenlignet med 2005. For å lykkes i dette arbeidet har regjeringen ambisjoner for en økning i lav- og nullutslippsløsninger i alle fartøyskategorier. Dnmf er opptatt av at denne utviklingen går hånd i hånd med utviklingen av et regelverk som ivaretar sikkerheten knyttet til disse løsningene.  

-I sitt arbeid med å kutte utslippene i skipsfarten krever Dnmf at myndighetene utvikler regelverk som sørger for at det menneskelige elementet og sikkerheten for sjøfolk og passasjerer ivaretas. Nye grønne løsninger kan aldri gå på bekostning av sikkerheten, sier Bengtsson.

Les NTP på regjeringens nettsider. Du finner lenke i sidemenyen.