Det var dessverre ingenting nytt angående sjøfolk og karantenehotell på dagens pressekonferanse. 

Politisk har Dnmf siden 9. mai jobbet ganske intenst med saken om karantenehotell. Våre medlemmer og vi er svært frustrerte rundt regjeringens håndtering rundt dette. Vi er i dialog med både næringsdepartementet, helsedepartement og justisdepartementet i denne saken. 

Samtidig er saken løftet høyt hos omtrent alle organisasjoner som sysselsetter norske sjøfolk, og vi har alle på ulike måter lagt press på regjeringen. 

Vi vil jevnlig publisere på nett og facebook rundt utviklingen i denne saken.
Vi håper på en positiv utvikling i denne saken.