- Ved å kutte i ordningen snur regjeringen ryggen til en kriserammet maritim næring, sier Dnmfs administrerende direktør Hege-Merethe Bengtsson.

Klokken 10 i dag presenterte regjeringen sitt forslag til statsbudsjett for 2021. I sin omtale av budsjettforslaget har regjeringen lagt stor vekt på at budsjettforslaget skal bidra til å sikre at flere kan stå i arbeid gjennom det kommende året. Dnmf har gjennom hele året vært tydelige på at det er behov for målrettede tiltak som bidrar til å opprettholde aktivitet i maritim næring, og sikrer videre sysselsetting. Et av disse tiltakene er en fjerning av taket i nettolønnsordningen. Istedenfor å lytte til Dnmf og en samlet maritim næring snur regjeringen tvert på flisa, og tar midler vekk fra rederiene som sysselsetter norske sjøfolk, og svekker en ordning som har vært helt vital for norske sjøfolk.

- Regjeringen viser at de på ingen måte har sett realitetene og tatt inn over seg den alvorlige situasjonen maritim næring befinner seg i. I et budsjett der næringen sårt trenger ferske midler som bidrar til aktivitet svarer regjeringen med å kutte. Det er helt ubegripelig, sier administrerende direktør i Dnmf, Hege-Merethe Bengtsson.

Nettolønnsordningen er et sentralt virkemiddel i arbeidet med å bevare den maritime kompetansen, og sikre at norsk maritim næring er rustet for fremtiden. Regjeringen foreslår å sette et tak i ordningen på 200 000 kroner per sysselsatt. Dette betyr et betydelig tap av inntekter, og Dnmf frykter dette vil bidra til å sette arbeidsplasser i fare.

- Dnmf er opptatt av å sikre den kompetansen som skal lede maritim næring inn i fremtiden. Ved å kutte i ordningen setter regjeringen denne kompetansen i spill. Vi er avhengig av tiltak som sikrer arbeidsplasser. Nå må vi sette vår lit til at Stortinget retter opp i dette i det videre budsjettarbeidet, sier Bengtsson.