Sjømat Norge gjennomfører den årlige konferansen i dag. rundt 400 deltakere er med på konferansen, som er samme dag som regjeringen la frem sitt reviderte forslag til ny lakseskatt.

Fra Dnmf deltar administrerende direktør Hege-Merethe Bengtsson, områdeansvarlige Frank Winnberg og Ulf Brekke.

Winnberg har overtatt Sjømat Norge som et av sine områder. Ulf Brekke har hatt ansvaret for Sjømat Norge.