Arendalsuka gjennomføres delvis fysisk, men alle arrangementer blir også streamet, og kan ses hvor som helst. Som tidligere år Dnmf deltar under uka. Det er planlagt, alt etter hva myndighetene anbefaler, at administreredne direktør, Hege-Merethe Bengtson, fagsjef Odd Rune Malterud, sammen med Bjørn Thorvaldsen og Jógvan H. Gardar fra informasjonsavdelingen, sammen med forbundsleder Jarl Gunnar Faksvåg skal delta under deler av uka.

Fagsjef Odd Rune Malterud deltar i en av paneldebattene under tirsdagens arrangement "Stiv Kuling - All hands on deck". Der skal ha debattere tema livslang læring og kompetanse. Se hele programmet nederst på siden.

Tirsdag er Dnmf med som medarrangør av Stiv Kuling - All hands on deck! Arrangementet er på seilskipet Statsraad Lehmkuls Stordekk - tirsdag 17. august 16:30 – 18:00 ved Langebrygga i Arendal.

Sammen med samarbeidspartnere inntar vi Norges største politiske møteplass med Seilskipet Statsraad Lehmkuhl. I en tid preget av endringer og behov for nytenking og innovasjon, ser vi enda en kjønnsmessig ubalanse i den maritime arbeidsstokken. Kvinner utgjør 50 prosent av talentpotensialet som skal bringe Norges maritime næring opp og frem, hvor enkelte forskningsmiljøer har identifisert økt kjønnsbalanse som et ubenyttet konkurransefortrinn. Vi vil løfte viktige tema opp på agendaen, 17. august med konferansen Stiv kuling – All hands on deck!
Stiv Kuling - All hands on deck blir streamet her

Maritime Bergen har en rekke arrangementer på Statsråd Lehmkuhl under Arendalsuka. Alle arranegmentene blir lagt på denne lenken

Program