Under dette møtet ble det lagt vesentlig vekt på følgende punkter:

I forbindelse med det grønne skiftet på land og sjø og med dette bruken av nye energiformer med andre risikofaktorer er det avgjørende å fokusere på kompetanse og bemanning, via utdanning og etter og videreutdanning, kapasitet samarbeid mellom etatene, samt sivilforsvaret, de frivillige organisasjonene, fokus på rekruttering og bemanning og kompetanse i 110-sentralene der det er avgjørende å rekruttere inn brannmenn og derfor avgjørende med særaldersgrense for de som har sitt arbeid her.

Videre ble det fra Dnmf informert om godt samarbeid med Sivilforsvaret under uværet Hans.

Bekreftet at Brann og redningsvesenet kjører ofte på Helseoppdrag.

At brann og redningsvesenet fungerte godt underuværet Hans og tok i bruk hele organisasjonen. 

At det er veldig viktig med kunnskap og kompetanse på 110-sentralene og riktig pensjonsalder. (ikke 70).