Den maritime nasjonen Norge går spennende tiår i møte. Dnmf er positive til tiltakene og perspektivene meldingen har om havvind. 

Dnmf mener det er viktig at politikerne i fremtiden er opptatt av at det er en bred norsk industri og norske arbeidstakere med norsk lønns-og arbeidsvilkår som er leverandører til satsingen på havindustrien. 

I meldingen kommer også frem at regjeringen erkjenner at det er et fremtidig behov for kraft i Norge, både til elektrifisering av sokkelen og til landbasert forbruk.

Energimeldingen trekker opp helhetlige og viktige rammer for hvordan energinasjonen Norge skal skape ny industri og arbeidsplasser i årene som kommer. Det blir nå viktig med en bred politisk enighet om veien videre.