Det norske maskinistforbund støtter SAS-pilotenes kamp for å få tilbake egne arbeidsplasser, som de mistet da pandemien satte alle fly på bakken i mars 2020. Dnmf var til stede med fane og synlige under markeringen på Eidsvolls plass, foran Stortinget i dag.

For Dnmf er pilotenes kamp den samme kampen som vi som forbund kjemper for våre medlemmer. Det er kravet om norske lønns- og arbeidsvilkår i Norge. Det SAS-ledelsen legger opp til er et brudd mot alt som kjennetegner det arbeidslivet som vi i Norge og Skandinavia har brukt mange tiår til å bygge opp.

SAS inngikk en avtale med de ansatte om at de ville stå først i køen, når pandemien var over, og de skulle ansette piloter og kabinansatte igjen. Denne avtalen har ledelsen i SAS valgt å gå bort fra, og krever at pilotene søker på egne jobber. Samtidig ønsker SAS-ledelsen å opprette selskaper i utlandet, der de kan ansette piloter til en betydelig lavere lønn, enn i Skandinavia, og sette disse pilotene inn i norske og skandinaviske innenriksruter.

Dette kan vi ikke akseptere, og Dnmf støtter pilotenes kamp for egne arbeidsplasser.