Torsdag møtte Unio hav- og fiskeriminister Bjørnar S. Skjæran, der det blant annet ble diskutert nettolønnsordning, brann- og redningsberedskapen og norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel.

I møte med hav- og fiskeriministeren

Det ble i går avholdt møte mellom Unio, Dnmf og hav- og fiskeriminister Bjørnar S. Skjæran. Fra Unio møtte Unios leder Ragnhild Lied og administrerende direktør i Dnmf og styremedlem i Unio, Hege-Merethe Bengtsson.

Møtet med hav- og fiskeriminister Skjæran ble avholdt fysisk i Fiskeri- og næringsdepartementet. 
For Unio og Dnmf var det viktig å få tydelig frem hvor viktig en beregnelig og konkurransedyktig nettolønnsordning er avgjørende for arbeidsplasser og tilgangen til arbeidsmarkedet for norsk bosatt arbeidskraft.

De var en positiv, lyttende og tydelig minister, som møtte Unio og Dnmf, og han viste tydelig å ha gode ambisjoner for maritim næring og klare tilbakemeldinger. Statsråden hadde tidligere på dagen mottatt rapporten fra M 21-utvalget hvor også Unio har deltatt ved Dnmf administrerende direktør Hege-Merethe Bengtsson.

Fra arbeidstakersiden var følgende tema på agendaen:

•    Nettolønnsordningen
•    Lovarbeidet med reguleringen av norske lønns og arbeidsvilkår på norsk sokkel og i norske farvann
•    Utfordringer og løsninger for arbeidstakerne ved håndteringen av nye energiformer og grønne løsninger i maritim næring
•    Behovet for forskning, utvikling, standardisering, regelverksutvikling nasjonalt og internasjonalt med fokus på arbeidstakernes helse, miljø og sikkerhet.
•    Behovet for å bygge ut også brann- og redningsberedskapen også på landsiden.
•    Norges posisjon i ILO vedrørende definisjonen av hele pandemisituasjonen som en force majoure-begivenhet og konsekvensene av dette. Dette fremstår som feil fortolkning og helt uakseptabelt for arbeidstakersiden.