I går ble en ny samarbeidsavtale underskrevet, om tettere maritimt samarbeid mellom Norge og Storbritannia.

For den norske regjeringen underskrev fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth og for den britiske regjeringen underskrev Lord Davies of Gower, juniorminister med ansvar for maritim transport.

Dette er en maritim samarbeidsavtale (MOU) mellom Norge og Storbritannia. MOUen legger opp til regelmessig bilateral dialog mellom Norge og Storbritannia. Tema som dekarbonisering, digitalisering og autonomi, kompetanse og arbeidsvilkår for sjøfolk er spesifikt nevnt i MOUen.

Assisterende direktør og fagsjef i Dnmf, og leder for ITF MSC, Odd Rune Malterud, deltok på markeringen i residensen til den norske ambassadøren i London. 
Malterud holdt et innlegg under markeringen, på vegne av arbeidstakersiden, og han understreket det historiske maritime samarbeidet mellom Norge og Storbritannia.

-    Denne avtalen vil bidra til å styrke sikkerheten, tryggheten, arbeids- og levekår, samt bidra til et rent maritimt miljø og en rettferdig overgang for alle, sier han.

Odd Rune MalterudFagsjef Odd Rune Malterud holder sitt innlegg i den norske ambassadørens residens i London. Foto: NFD