- Tusen takk for en hjertelig velkomst og veldig fornøyde medlemmer. HR-manager Nikki var en utrolig god vert, og Dnmf ble guidet rundt av henholdsvis 2. maskinist Isak Hansen og kjølemaskinist Tore Kristiansen. Maskinsjef Per Leif Breivik serverte kaffe og kake, selv om han var meget opptatt med pågående arbeider i maskinen, sier Winnberg.

Nikki viste rundt i store deler av skipet, og viste hva mannskapet har adgang til å bruke, f.eks er både trimrom og spa-avdelingen i gjestearealene til avtalte tider. Det er etterhvert flere nordmenn som tar jobb på  cruiseskip nå. Det har i en lang periode vært en sjeldenhet å møte på nordmenn ombord i skip i utenriksfart, men noen finner det fremdeles interessant.

På spørsmål om hva som var best med å jobbe i Viking var svaret at man kom seg ut for å se hele verden. Lønna er også konkurransedyktig men seilingsperiodene er lange. 2. maskinist Isak er ombord 12 uker om gangen. For senioroffiserer er turnusen 10:10. Dette er "industry standard" i cruisefarten.

Dnmfs inntrykk er at de vi snakket med trives godt i rederiet og ombord på "Viking Star".