Områdeansvarlig Frank Winnberg har i dag vært og besøkt brønnbåten "Namsos".  Skipet tilhører rederiet Norsk Fisketransport som nå er en del av Frøygruppen.

Winnberg sier at praten gikk livlig ombord og de snakket en del om bemanning og krav til sertifikat som maskinoffiserer for ansvarshavende maskinvakt.

- Om bord på Namsos var det kun en maskinoffiser og en motormann i maskinbesetningen. Det medfører at maskinrommet skal være stengt når maskinoffisereren har sin hviletid, da motormann ikke er kvalifisert for maskinvakt alene, slår Winnberg fast. 

Han legger til at alle var enige om at oppmerksomhet omkring praktisering av regelverket er viktig. 

Namsos