I dag var områdeansvarlig, Frank Winnberg, på skipsbesøk på "With Marine".

Skipet er på tidscerteparti/timecharter med Mowi og går med fiskefor til Mowi sine anlegg i oppdrettsnæringen.

- Gutta trives godt om bord og var veldig fornøyd med å få besøk fra forbundet ombord, sier Winnberg, og opplyser at det ble gitt informasjon om blant annet pensjon og andre relevante spørsmål.

- Forventingene blant mannskapet til lønnsoppgjøret er høye i år, da vi har bak oss et år med historisk høy prisvekst, sier han.