Områdeansvarlig, Frank Winnberg, var i dag på besøk hos "Viking Saturn". #Viking Saturn" er et cruiseskip i flåten til Viking Ocean Cruises. Wilhelmsen Ship management sørger for den maritime bemanningen og det er et relativt stort antall skandinaviske offiserer ansatt i rederiet.

Viking Saturn

I dag var det to norske og en svensk maskinoffiser ombord. På bildet ser vi fra venstre 2. maskinist Tor Lynnar, Maskinsjef Martin Holnes og Staff Chief engineer Christoffer Tollin.

Det ble diskutert litt om noen enkeltsaker som har forbedringspotensiale og som vil bli brakt videre til de tillitsvalgte for videre behandling med støtte fra forbundet. 

- Ellers liker gutta seg godt på cruise og ønsker å bli der så lenge det kan forsvares kommersielt å jobbe på norske vilkår. Med dagens dollarkurs så nemlig er hyrene globalt konkurransedyktige i samme bransje, men å seile på «norske» skip med blant annet norske pensjonsvilkår har forhåpentligvis noen fordeler på lengre sikt, forteller Winnberg.

Han forteller videre at uansett så er det stor konkurranse om arbeidskraften.

- Det merkes også her på dette fartøyet, noe som gjør det utfordrende både å rekruttere og å holde på gode sjøfolk. Forventningene til årets lønnsoppgjør er høye, opplyser Winnberg.