Sammen med Geir Offerdal fra Norsk Sjømannsforbund har vår områdeansvarlig, Frank Winnberg og redaktør Jógvan Hugo Gardar, vært på skipsbesøk i Skottland og Shetland.  Der har de besøkt fartøy i havbruksnæringa. Det var en del norske fartøy, med norsk mannskap, som har oppdrag i Skottland. Forrige uke besøkte de Ullapool, og var om bord på "Inter Caledonia", hvor de  blant annet møtte maskinsjef Raymond Røsnes. På blant annet på Sølvtransbåtene "Ronja Star" og "Ronjafisk". "Ronja Star" lå i Kishorn, mens "Ronjafisk" lå i Kyle.

Videre besøkte de  "Ronja Skye" i Ullapool i Vest-Skottland, før kursen ble satt mot Aberdeen, og flyet til Shetland, der det første besøket var om bord på "Frøystrand", som ventet på sitt neste oppdrag. De fikk også muligheten til å besøke de mannskapene på "Green Sea Service" og "Aqua Viking" i Lerwick. Det ble også tid til et besøk på "Ocean Fjord", som lå ved Hamnavoe på øya West Burra. Fartøyet, som er servicefartøy er nylig sogt fra Norge til Shetland, men har ikke blitt omflagget.

På noen av fartøyene blir besøkene korte, fordi båten er på vei ut på oppdrag, mens andre har god tid til å ta en prat. Og det er mange som ønsker å ta en prat om både konkrete saker som de selv er opptatt av, og ellers diskuteres det om tariffspørsmål, forhandlinger og andre saker som opptar mannskapene.

Disse besøkene er svært viktige for forbundet, og betyr mye for våre områdeansvarlige. Her har medlemmene, og mulige medlemmer, anledning til å få en prat direkte med de områdeansvarlige i forbundene som jobber med det aktuelle området, og som kan avtalene som gjelder for området best.

Både NSF og Dnmf har fått gode tilbakemeldinger, og nye medlemmer er registrerte. Det vil komme en sak i Maritim Logg om besøkene.