Tirsdag denne uken besøkte Frank Winnberg Trøndelag Høyere yrkesfagskole sammen med Anders Gjestad. Anders er leder i næringsområde innenriks og sitter i forbundsstyret. Han er også engasjert i Trondheim maskinistforening. 25 studenter engasjerte studenter møtte opp til foredraget, og de fleste meldte seg inn i DNMF. Det var også 2 som var medlem fra før.

Onsdag fikk han muligheten til å besøke Havtrans og Åsværfjord tilhørende Rederiet Norsk fisketransport som nå er en del av Frøygruppen. Begge skipene lå til kai i Sistrand på Frøya og hadde mannskapsbytte der. Der diskuterte de tariff og bemanning og rådgivning ble gitt fra DNMF. Gutta trivdes godt ombord i de svært moderne og flotte skipene.

Ved Salmars lakseslakteri i Nordskag på Frøya lå Ro Senja og Ro Fjell og losset. Ro fjell var akkurat i ferd med å kaste loss, så jeg besøkte kun Ro Senja. Der fikk Frank en fin omvisning ombord av maskinsjef Kim Tangen. Resten er i følge de ansatte vi snakket med et godt rederi å jobbe for. Gutta ombord var veldig fornøyde. Også her ble tariff og bemanning diskutert. DNMF har ingen tillitsvalgt i rederiet og vi oppfordrer interesserte til å melde seg. Det er veldig utviklende og interessant å være tillitsvalgt, og i et rederi som driver seriøst og bra da er det også et veldig lettvint verv å ta på seg.

Torsdag fikk han også besøkt Ro Vision og Ro Fjell. Her møtte han veldig glade og fornøyde medlemmer ombord i begge fartøy. På Ro fjell møttte Frank maskinsjef Carl Inge og Lærling David. På Ro Vision var det maskinsjef Dan Martin som tok han imot. Her diskuterte de litt om viktigheten av kvalifisert bemanning ombord i slike avanserte skip.