24.-25. januar vil våre områdeansvarlige være på skole- og skipsbesøk i Kristiansund, og 26.-27. januar vil de reise videre til Ålesund. 

Dersom du ønsker besøk, ta kontakt med Helene Brandal og Frank Winnberg.