Det er som alltid veldig hyggelig å møte medlemmene ute på arbeidsplassen sin. Områdeansvarlige Helene Brandal forteller mange gode diskusjoner og samtaler under oppholdet i Bergen og Mongstad.

Noen av tema som kom opp var rekruttere og beholde ansatte i bransjen, skipsledelse og ulike bestemmelser i overenskomsten.

Helene Brandal vil gjerne minne om at i forkant av neste års hovedoppgjør vil alle medlemmer kunne sende inn forslag til endringer i overenskomsten, samt at alle medlemmer på området vil bli invitert til å delta på tariffkonferansen hvor man går igjennom og behandler alle krav som skal tas med inn i oppgjøret.

Denne uka har de tre sjømannsorganisasjonene vært på felles skipsbesøk i Stavanger-området. Det har vært hyggelig å møte medlemmene ute på arbeidsplassen sin. Vi har hatt mange gode diskusjoner og samtaler på besøkene som var i Dusavika og Tananger.

Temaer som blant annet ble tatt opp var resultatet av NOR-forhandlingene i høst, og ikk e minst hva medlemmene kunne tenkt seg ble tatt opp i hovedoppgjøret i 2024. Det ble også tatt opp spørsmål om rekruttering, og hvordan NOR-området skal klare å beholde på mannskapene fremover. Medlemmene ble oppfordret til å engasjere seg i prosessen frem mot hovedoppgjøret i 2024, gjennom å diskutere om bord, og å bli med på tariffkonferansen.

Båtene som fikk besøk denne uka var «Troms Castor», «Supporter Tide», «Troms Sirius”, “Sun Tide”, “Sygna Tide”, “Solitaire Tide” “Island Crusader” og “North Purpose”

«Jeg vil minne om at i forkant av neste års hovedoppgjør vil alle medlemmer kunne sende inn forslag til endringer i overenskomsten, samt at alle medlemmer på området vil bli invitert til å delta på tariffkonferansen hvor man går igjennom og behandler alle krav som skal tas med inn i oppgjøret.»