Noen av båtene han fikk besøkt var:

  • Hurtigruten Richard With
  • MF Tranøy
  • MV Casino
  • Smøla Viking 

Ombord på Hurtigruten Rickard With møtte Frank Winnberg veldig engasjerte medlemmer som hadde mye på hjertet. Sakene de tok opp vil bli forlagt områdeansvarlig Helene Brandal og fulgt opp videre med tillitsvalgte og rederiet. 

Han fikk også tatt turen innom MF Tranøy på sambandet Bodø-Moskenes. Winnberg ble fortalt av maskinsjefen at han var ikke medlem i DNMF og hadde meldt seg ut for 25 år siden. Ifølge maskinsjefen er lønnspolitikken i NHO sjøfart så skakkjørt at ingen fagforening kunne gjøre bot for det.  

Winnberg forteller videre at det er en kjent sak at rekrutteringen til fergefarten er på et kritisk lavmål. Noe av det som nytter for å gjøre næringen mer attraktiv igjen er å øke lønningene, samtidig gjøre arbeidstidsordningene bedre. Han poengterer videre at det kan medføre økt bemanning, og det vil bare la seg gjennomføre hvis rekrutteringen til næringen styrkes.  

Denne fergen er i dag bemannet med en maskinsjef og en motormann, og har en framdriftskraft på 2650 Kw. 

Videre var han innom MV Casino på kaia i Bodø. Maskinpasseren var utdannet maskinoffiser. Han var ikke medlem i forbundet, men var veldig interessert i å melde seg inn. Opprinnelig maskinkraft er en Alpha-diesel med 1795 Hk som er de-ratet til 1000 Hk. Da kan skipet kjøres uten gyldig sertifikat eller utdanning selv om ingenting er annerledes i forhold til arbeid og ansvar i maskindepartementet. 

Ombord på MV Smøla Viking som er eid av Eines Rederi AS, traff han en blid gjeng som likte seg godt om bord. Skipet er tidligere kalt «Gardwill» og før det «KL Arendalsfjord.» 

Skipet er et offshorefartøy (PSV) som måler 72 meter og er på 2152 BRT. 3300 DWT. Installert motorkraft er 4010 Kw. 

Nå til dags er det installert et FLS avlusningssystem om bord, og skipets besetning er plassert på tariffavtalen for «service og flerbruksfartøy» hos Kystrederiene. Denne tariffavtalen var i utgangspunktet tiltenkt små arbeidsbåter under 15 meter når arbeidet med denne tariffavtalen startet i 2016, og alle stillingene som kreves om bord i et svært skip av denne typen er ikke beskrevet i denne tariffavtalen. Winnberg møtte blant annet en kokk som var mønstret som «Lettmatros». Skipet er bemannet med både maskinsjef og 1. maskinist, men ingen av disse stillingene er heller å finne i denne tariffavtalen eller i den tilhørende hyretabellen. For å løse floken har rederiet kreativt «lånt» en hyretabell fra en annen tariffavtale som gjelder for tørrlastskip i kystfart. Vår områdeansvarlig for Kystrederiene, Frank Winnberg sier at denne praksisen er uholdbar, og DNMF vil følge opp denne praksisen med Kystrederiene slik at det blir klarere for rederne hvilken tariffavtale som gjelder for hvilke skipstyper. 

Når det er sagt så var de ansatte heldigvis veldig fornøyd med jobben i rederiet og forholdene om bord, men forbundet vil fortsette å jobbe konstruktivt med Kystrederiene for å få formalitetene i orden slik at riktig tariffavtale blir lagt til grunn for ansettelsesforhold i de forskjellige rederiene som er tilsluttet tariffavtalene med DNMF.