Det ble gode, og til dels lange, samtaler i kontrollrom på flere supply-fartøy, og Vidar rapporterer at det er godt engasjement i maskinbesetningene både rundt forbundets overordnede arbeid og i enkeltsaker.

Siden det er hovedoppgjør i år, og dermed tariffkonferanse, ble det pratet mye om dette temaet. Spesielt viktig er det å bevisstgjøre medlemmene på det påvirkningskraften den enkelte har når tariffavtalen skal opp til revisjon, og på hvordan demokratiet i medlemsmassen på næringsområdet fungerer. 

Videre ble det klart at noen enkeltsaker er slik at de engasjerer bredt innenfor dette segmentet, og spesielt den nåværende ordningen med inndeling av skipsklasser i offshore-flåten var noe som gikk igjen i samtalene på flere skip. Vidar oppfordret til at både denne saken, og mange flere, bringes inn til tariffkonferansen, og selvsagt til at flest mulig av våre seilende medlemmer som har tid og anledning stiller på konferansen for å være med å påvirke hva som skal være forbundets fokus inn i hovedforhandlingene til høsten.

Vidar takker for varm velkomst og engasjert diskusjon og prat. Han minner også om at det er bare å ta kontakt direkte med ham om man ønsker et besøk om bord.

Disse skipene ble besøkt:
North Purpose
Server Tide
Stril Orion
Sun Tide
Skandi Marøy

Vidar
Vidar J. Vartdal på vei om bord på
"Sun Tide"

 Server Tide maskincrew, fra venstre: ETO Geir Jarle Finnøy Maskinsjef Odd Helge Hansen Førstemaskinist Trygve Jakobsen Andremaskinist Oddmar Marsten
Sun Tide maskincrew, fra venstre:
Andremaskinist Ole Marius Flø, maskinlærling
Kyrre Rykken, maskinsjef Arne Sunde
og ETO Tommy Bruaset.

Crew
Server Tide maskincrew, fra venstre:
ETO Geir Jarle Finnøy, maskinsjef
Odd Helge Hansen, førstemaskinist
Trygve Jakobsen og andremaskinist
Oddmar Marsten.

Crew
North Purpose maskincrew, fra venstre:
ETO Mathias Tveterås Terjesen, maskinlærling
René Aaknes, førstemaskinist Elias Eliassen.