Forbundsstyreleder Andreas Bakken står i spissen for Dnmf-delegasjonen på Unio-konferansen på Sundvolden. Med seg fra styret har han nestleder Lasse Westby og styremedlemmene Lars Albert, Cathrine Rebekka Langlete og Stian Frislie. Områdeansvarlig og forhandlingssjef på landområdene, Rune Johnsrud, deltar også.

Det tas opp flere temaer på konferansen, der det grønne skiftet og forhandlingsklima på arbeidsmarkedet er de to viktigste som har blitt tatt opp på konferansens første dag. 

Unio-konferansen fortsetter tirsdag, da temaene er mer globale, med tema som trusler mot demokratiet og politiske utviklingstrekk i Europa. De politiske partiene får også anledning til å svare på fremtidens utfordringer.

Les mer om Unio-konferansen, og følg den direkte, på denne lenken.