Den årlige Unio-konferansen startet på Sundvolden startet i dag. Det norske maskinistforbund deltar med områdeansvarlig Rune Johnsrud, og deler av styret, med styreleder Andreas Bakken i spissen. 

Statsminister Jonas Gahr Støre holdt åpningstalen, og han kom inn på flere viktige temaer.

Statsministeren snakket varmt om velferdsstaten og offentlig sektors innsats, og listet opp gode tiltak som regjeringen har gjort på arbeidslivsfeltet. Han snakket om dyrtiden og vektla behovet for å holde renta lav.

–  Vår ambisjon er å komme gjennom denne tiden med verdens laveste ledighet, sa han.

Etter hvert kom han også inn på frontfaget og kritikken Unio, YS og Akademikerne har kommet med når det gjelder regjeringens manglende involvering av alle partene i arbeidslivet.

– Samarbeidet med LO har en tett historie-lang tradisjon som har gavnet Norge bra. Sånn er det, sa han.

Men han understreket (igjen) at telefonlinjen til han er åpen, og at det er viktig for ham at alle partene blir hørt.

– Trepartssamarbeidet er ikke reservert tre aktører. Vi tar i mot alle innspill og har dialog alle veier. Dere vil diskutere innretningen på frontfaget, og det er helt fair. Derfor setter vi nå ned et utvalg som også skal vurdere praktiseringen av frontfaget slik dere ønsker. 

Les mer på Unios nettsider

Unio-konferansen fortsetter tirsdag.

Mulig er å følge konferansen på denne lenken