02.11.2018  
Det er oppnådd enighet med kystrederiene om lønn etc. for kommende år.

Det ble oppnådd enighet om 2.9 % lønnsøkning og diverse andre tillegg Samt at diett ble innarbeidet i hyra.​

Protokoll er vedlagt

Kystrederiene Protokoll 2018.pdf

Mer informasjon, ta kontakt med:

Seniorrådgiver
Svein Roger Mandal

E-post:  srm@dnmf.no
Telefon: +47 24 14 83 74
Mobil:     +47 917 88 312