Diskuterte maritime spørsmål med Frp - DNMF

Det norske maskinistforbund møtte FRP-politikere på Stortinget
Publisert: 29.03.2022
På møtet i Stortingets lokaler ble det drøftet en rekke saker av betydning for norske sjøfolk og norske arbeidstaker

 - fra norske lønns- og arbeidsvilkår, nettolønnsordningen, nye energiformer - til samfunnssikkerhet og beredskap.  DNMF var representert ved administrerende direktør Hege-Merethe Bengtsson og samfunnskontakt og politisk rådgiver Bjørn Thorvaldsen.    
Fra FRP deltok stortingspolitikerne Dagfinn Olsen og Gisle Meininger Saudland, og politisk rådgiver på Stortinget og vararepresentant for Østfold Julia Brännström.

frp