Under koronapandemien har det ikke vært mulig å dra ut for å møte medlemmene på deres arbeidsplasser. I stedet inviterer vi til digitale skips- og virksomhetsbesøk.

I dag ble det første digitale skipsbesøket gjennomført med maskinoffiserene ombord på NKT Viktoria.

Områdeansvarlig for NOR Utenriks, Håkon Eidset møtte Geir, Thomas og Robert på Teams og hadde ett godt møte der de fikk tatt opp flere saker som de ønsket å ta opp.

Hvis du alene, eller kollegene i maskinrommet ønsker å få til et digitalt skipsbesøk med områdeansvarlig, ta kontakt med Håkon Eidset. Kontaktinfo finner dere i menyen.

Hvis du er medlem på et av våre andre områder, sjekk her