Områdeansvarlige

Våre områdeansvarlige tar gjerne og besøker deg og dine kollegaer på teams. Der kan vi informere om hva Dnmf jobber med og dere får stille oss spørsmål om det Dnmf jobber med som tariffavtaler, jobb, forhandlinger og annet som berører dere i deres arbeidshverdag.

De digitale besøkene skal bli mest mulig som de fysiske besøkene, der vi får en god prat og en god informasjonsflyt. Dnmf er ett teknisk forbund så dette må vi få til.
Ta kontakt med din områdeansvarlige så setter vi opp ett møte.

Ta kontakt med din områdeansvarlig, og avtal når dere kan ta en prat, alene, eller sammen med dine kollegaer.

Håkon Eidset
Håkon Eidset
Områdeansvarlig på NOR Utenriks og Nordisk NIS.
Epost he@dnmf.no
mobil 46951528 

Helene Brandal
Helene J. Brandal

Områdeansvarlig for Kystruten, DSO og Redningsselskapet.
Epost hjb@dnmf.no
mobil 9
77 20 390

Rune Johnsrud
Rune Johnsrud 
Forhandlingssjef og områdeansvarlig landbaserte tariffavtaler, offentlig sektor
(Kommunal/fylkeskommunal, stat, Spekter, Virke)
Epost rj@dnmf.no
Mobil 47 977 93 ​156
Svein Roger Mandal
Svein Roger Mandal
Områdeansvarlig for: Kystrederiene, Havforskningsinstituttet, Kystverket, Ferger i Nord og østersjøisk fart, cruise, seilskipene og Oslo kommune
Epost srm@dnmf.no
Mobil 917 88 312
Ulf Brekke
Ulf Brekke
Områdeansvarlig for NHO Sjøfart, Fiskebåt, Pelagisk Forening, Hurtigbåtforbundet
Forhandling og saksbehandling innenfor områdene
Epost ub@dnmf.no
Mobil 954 69 804