Det har vært et enormt engasjement rundt vår næring på sosiale medier i starten av 2022. Spesielt meklingen 6. januar har fått mye oppmerksomhet. 

Informer gjerne andre om hvordan vi kan gjøre de seilende sterkere.  Meld deg inn i Dnmf, bruk det sterke engasjementet til å delta på tariffkonferanser, i forhandlingsutvalg og gjør forbundene som sitter rundt bordet sterkere!

Alle våre områder har egne rådgivere, som vil ta kontakt med medlemmene i forkant av tariffkonferansene, for å få innspill, og de legger også til rette for at medlemmene kan gjennomføre tariffkonferansene og velge sine representanter i forhandlingsutvalgene.

Her finner du kontaktinfo til de ansatte i Dnmf

Les mer om medlemsfordelene her

Meld deg inn her

 

Her er litt faktinformasjon om hvordan hyre og lønn er satt sammen: